Juridische Kennisgeving

In deze juridische kennisgeving kan de gebruiker alle informatie vinden die verband houdt met de wettelijke voorwaarden die de relaties tussen de gebruikers en de verantwoordelijke voor de website bepalen, toegankelijk via de URL www.leadmee.com (hierna de website) en ter beschikking gesteld door LEADMEE S.L. voor de internetgebruikers. Het gebruik van de website impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze juridische kennisgeving. Dientengevolge moeten alle gebruikers van de website deze juridische kennisgeving aandachtig lezen telkens wanneer zij deze website openen, aangezien de tekst kan worden gewijzigd naar goeddunken van de eigenaar van de website, of vanwege een wetgevende, jurisprudentiële of bedrijfsverandering.

1.- INFORMATIE VAN DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE

Naam van de eigenaar: LEADMEE S.L.
Statutaire zetel: Weg van Vilassar de Mar naar Argentona, km 1.45, 8349. Cabrera de Mar, BARCELONA
C.I.F.: B67184036
E-mail: [email protected]
Registratiegegevens: geregistreerd in de Mercantile Registry van Barcelona; Volume 46341, Folio 155, Blad B 516972; Registratie met CIF: B67184036

LEADMEE S.L., is verantwoordelijk voor de Website en verplicht zich om te voldoen aan alle nationale en Europese eisen die het gebruik van persoonlijke gegevens van gebruikers regelen.

Deze website garandeert de bescherming en vertrouwelijkheid van alle persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening voor de bescherming van persoonsgegevens (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de wet van diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel 34/2002 van 11 juli (LSSI-CE).

2.- DOEL

De website faciliteert zijn gebruikers toegang tot informatie en diensten aangeboden door LEADMEE S.L. voor die mensen of organisaties die in hen geïnteresseerd zijn.

De toegang tot en het gebruik van de Website schrijft de toestand van de gebruiker van de Website toe (hierna de “Gebruiker”) en impliceert de aanvaarding van alle voorwaarden die zijn opgenomen in deze Juridische kennisgeving, evenals de wijzigingen ervan. Het aanbieden van de Website-dienst heeft een beperkte duur wanneer de Gebruiker verbonden is aan de Website of een van de aangeboden diensten gebruikt. Daarom moet de gebruiker deze juridische kennisgeving aandachtig lezen in elk van de gelegenheden waarin hij van plan is de website te gebruiken, aangezien dit en de gebruiksvoorwaarden in deze juridische kennisgeving kunnen worden gewijzigd

3.- TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

  • 3.1.- Gratis toegang tot en gebruik van de website. Toegang tot deze website is gratis voor zijn gebruikers, behalve voor de kosten van hun internetdiensten.
  • 3.2.- Gebruikersregistratie. Over het algemeen vereist de toegang tot en het gebruik van de website geen voorafgaande aanmelding of registratie voor zijn gebruikers.
  • 3.3.- Gebruikers garanderen in elk geval de juistheid, de geldigheid en de authenticiteit van de verstrekte persoonlijke gegevens en doen dit en zorgen ervoor dat ze worden bijgewerkt. De gebruiker gaat ermee akkoord om volledige en correcte informatie te verstrekken in het contact- of inschrijvingsformulier.

In het geval van kinderen jonger dan dertien jaar is toestemming van ouders of verzorgers vereist voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

In geen geval worden gegevens van minderjarigen met betrekking tot hun professionele, economische situatie of de privacy van andere familieleden opgeslagen, zonder toestemming. Als u jonger bent dan dertien jaar en deze website hebt bezocht zonder uw ouders hiervan op de hoogte te stellen, moet u zich niet als gebruiker registreren.

Op deze website worden de persoonlijke gegevens van de gebruikers gerespecteerd en behandeld. Als gebruiker moet u weten dat uw rechten zijn gegarandeerd.

4.- INHOUD VAN DE WEBSITE

De taal die de eigenaar op de website gebruikt, is Spaans. LEADMEE S.L. is niet verantwoordelijk voor het gebrek aan kennis van de taal van de website door de gebruiker, of de gevolgen ervan.

LEADMEE S.L. kan de inhoud wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, evenals deze verwijderen en wijzigen binnen de Website, zoals de manier waarop ze worden geopend, zonder enige rechtvaardiging en vrij, niet verantwoordelijk voor de gevolgen die dit kan veroorzaken voor de gebruikers.

Het is verboden om de inhoud van de website te gebruiken om reclame of informatie van derden te promoten, te contracteren of te verspreiden zonder toestemming van LEADMEE S.L., en om geen advertenties of informatie te verzenden met behulp van de diensten of informatie die beschikbaar wordt gesteld aan de gebruikers, ongeacht of het gebruik is gratis of niet.

Links of hyperlinks opgenomen door derden op hun webpagina’s, gericht op deze website, zijn voor het openen van de volledige webpagina, niet in staat om direct of indirect, onjuiste, onnauwkeurige of verwarrende indicaties te manifesteren, noch op te lopen in oneerlijke of ongeoorloofde acties tegen LEADMEE S.L.

5.- BEVEILIGINGSMAATREGELEN

De door de gebruiker gecommuniceerde persoonlijke gegevens kunnen al dan niet in geautomatiseerde databases worden opgeslagen, waarvan de eigendom uitsluitend overeenkomt met LEADMEE S.L., uitgaande van alle technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de informatie garanderen, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

6.- BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Zowel de toegang tot de website als het niet-consensuele gebruik van de informatie die erin is vervat, is de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die deze uitvoert. LEADMEE S.L. is niet aansprakelijk voor enige gevolgen, schade of letsel die kunnen voortvloeien uit de toegang of het gebruik. LEADMEE S.L. is niet verantwoordelijk voor beveiligingsfouten, die kunnen optreden of voor enige schade aan het computersysteem (hardware en software) van de gebruiker of aan de daarin opgeslagen bestanden of documenten als gevolg van:

  • de aanwezigheid van een virus op de computer van de gebruiker dat wordt gebruikt voor de verbinding met de services en inhoud van internet.
  • Een storing in de browser.
  • En / of het gebruik van niet-bijgewerkte versies daarvan.

 LEADMEE S.L. is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en snelheid van de hyperlinks die zijn opgenomen in de website. LEADMEE S.L. garandeert niet het nut van deze links, noch is het verantwoordelijk voor de inhoud of services waartoe de gebruiker toegang heeft via deze links, of voor de goede werking van deze websites.

LEADMEE S.L. zal niet verantwoordelijk zijn voor virussen of andere computerprogramma’s die de computersystemen of apparatuur van gebruikers verslechteren of verslechteren bij toegang tot de Website of andere websites die toegankelijk zijn via koppelingen op deze website.

7.- GEBRUIK VAN “COOKIES”

De Website kan cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken die zullen worden beheerst door de bepalingen van het Cookiebeleid, te allen tijde toegankelijk zijn en de vertrouwelijkheid en privacy van de gebruiker respecteren, als een integraal onderdeel van deze juridische kennisgeving.

8.- NAVIGATIE

Internetservers kunnen niet-identificeerbare gegevens verzamelen, waaronder IP-adressen en andere gegevens die niet kunnen worden gebruikt om de gebruiker te identificeren. Uw IP-adres wordt automatisch opgeslagen in toegangslogboeken en met als enig doel internetverkeer toe te staan, omdat dit voor uw computer noodzakelijk is om dit IP-adres te verstrekken wanneer u op internet surft, zodat communicatie mogelijk is. Evenzo kan het IP-adres worden gebruikt om op een anonieme manier statistieken te maken over het aantal bezoekers van deze website en hun herkomst, op een volledig transparante manier naar uw navigatie.

9.- INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De gebruiker erkent en aanvaardt dat alle inhoud en / of enige andere elementen van de website eigendom zijn van LEADMEE S.L., en verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van LEADMEE S.L. te respecteren. en / of van derden. Elk gebruik van het internet of de inhoud ervan moet een uitsluitend bepaald karakter hebben.

Het is exclusief voorbehouden aan LEADMEE S.L., elk ander gebruik dat de kopie, reproductie, distributie, transformatie, openbare communicatie of enige andere soortgelijke actie, van de gehele of een deel van de inhoud van het web veronderstelt, waarvoor geen enkele gebruiker deze acties kan uitvoeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LEADMEE S.L..

10.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

Deze juridische kennisgeving zal worden geïnterpreteerd en beheerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. LEADMEE S.L. en haar gebruikers, die uitdrukkelijk afzien van een ander forum dat met hen correspondeert, leggen aan de hoven en rechtbanken van het adres van de gebruiker een geschil voor dat mogelijk voortvloeit uit de toegang of het gebruik van de website. In het geval dat de gebruiker zijn woonplaats buiten Spanje heeft, LEADMEE S.L. en de gebruiker, onderwerping, uitdrukkelijk afzien van een ander rechtsgebied, aan de rechtbanken van BARCELONA.