Algemene gebruiksvoorwaarden

Het doel van Leadmee is transporteurs en klanten in contact te brengen om te onderhandelen over de vergoeding voor een transportdienst zonder tussenpersonen aan vrije prijzen.

Leadmee biedt deze service gratis aan alle gebruikers aan.

Het gebruik van Leadmee is vastgelegd in de onderstaande voorwaarden

1 - Gebruikersregistratie

Alle gebruikers van het platform moeten geregistreerd zijn om de dienst te gebruiken.

Gebruikers moeten eerlijke en nauwkeurige informatie verstrekken bij hun registratie.

Het gebruik van het account is de exclusieve en niet-overdraagbare verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Gebruikers kunnen het platform als transporteur of als klant gebruiken.

Het wordt erg aanbevolen dat transporteurs en klanten elkaar een score geven, ter verbetering van de service en als kwaliteitsgarantie.

Enkel gebruikers ouder dan 18 jaar kunnen zich registreren.

Het is niet toegestaan een extra account aan te maken of te gebruiken, onder je eigen identiteit of de identiteit van een derde partij.

* Het Platform behoudt zich het recht het account van een geregistreerde gebruiker die zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt, te verwijderen.

2 - GEBRUIKERSVERIFICATIE

Als een account wordt aangemaakt, wordt een verificatiecode verzonden via sms naar het telefoonnummer dat gekoppeld is aan het account.

Om de juistheid van de identiteit van de gebruikers te verifiëren, behoudt Leadmee zich het recht om aanvullende documentatie bij gebruikers aan te vragen om frauduleuze gebruikersaccounts via het identiteitsdocument te kunnen detecteren en blokkeren.

Door zich te registreren als platformgebruiker, moet u de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaarden.

3 - DEFINITIES

Gebruiker: De persoon die zich op het platform inschrijft om het te gebruiken.

Klant: Gebruiker die een advertentie op het platform publiceert om een transporteur te contacteren voor het vervoer van een pakket of pallet.

Transporteur: Een gebruiker die een vervoerdienst aan een klant op het aanbod biedt.

Bod: Prijsvoorstel op een aanbod van de opdrachtgever.

Transportformulier of CMR: Het document waarin de klant en de vervoerder de gegevens, het voertuig en de lading registreren.

Waarschuwingen: Premium service voor de transporteur om hem op de hoogte te brengen van potentiële verzendingen, volgens hun kenmerken of locatie.

4 - GEBRUIK

4.1 - PLAATSEN VAN EEN VERZENDING

Elke gebruiker die een verzending plaatst, zal gezien worden als verzender. Hij/zij dient accurate informatie over zijn/haar aanbieding te verstrekken. De informatie dient exact overeen te stemmen met zijn of haar vraag naar vervoer en is daar zelf verantwoordelijk voor. De klant moet in de advertentie de grootte, het volume, andere specificaties, indien relevant, de vervoersbeperkingen (plaats van ophalen en aflevering, data ophalen en aflevering, etc.) beschrijven.

Zodra u alle velden van het formulier hebt ingevuld, kan de advertentie worden gepubliceerd.

*De verzender is verantwoordelijk voor de inhoud van het pakket of pallet. Het wordt aanbevolen dat bij de levering aan de transporteur het pakket of pallet naar behoren wordt verpakt en, indien relevant, een foto ervan genomen wordt.

4.2 - TRANSPORTEUR

De transporteurs die lid zijn van het platform kunnen hun bod plaatsen (aanbiedingen) op de advertentie van klanten. Door privé-chat kan de transporteur contact opnemen met de klant om extra informatie te vragen, onderhandelen over voorwaarden of om verduidelijking vragen.

De transporteur kan eventueel aan de klant vragen om het pakket te inspecteren aangezien zij er verantwoordelijk voor zullen zijn tijdens de duur van het vervoer.

De transporteur kan het vrachtvervoer verrichten door de volgens hem best geschikt vervoermiddel voorafgaande kennisgeving aan de klant en zolang de regels en de wetgeving gerespecteerd worden. De vervoerder zal verantwoordelijk voor hetzelfde zijn tijdens de duur van het vervoer.

Wanneer het pakket wordt afgehaald, wordt het aangeraden dat de transporteur een transportdocument of CMR invult met de vervoervoorwaarden, gegevens van de verzender en vervoerder, de plaats en de datum van de inontvangstneming van de goederen en de plaats van aflevering van de goederen, de naam en het adres van de geadresseerde en andere algemene voorwaarden. De bevestiging zal worden opgemaakt door beide partijen vóór de levering.

Bij de levering van het pakket, voorafgaand controle, zal de geadresseerde de ontvangst bevestigen.

De transporteur is verantwoordelijk voor de naleving van de huidige regelgeving of de wetgeving inzake vervoer, ongeacht de route die wordt gebruikt of de landen waarin hij zal rijden.

*De vervoerder is verantwoordelijk voor het pakket of pallet vanaf het moment van aflevering door de klant. Het is raadzaam dat de levering wordt herzien en een foto van het pakket wordt genomen.

4.3 - AANVAARDING VAN EEN AANBOD

De klant kan het biedproces sluiten of verlengen, nadat de voorgeschreven tijd is verstreken.

Na een goed doordachte keuze te maken over de aanbieder rekening houdend met prijs, termijn, beveiliging of vertrouwen, selecteert de klant deze en bevestigt hij/zij zijn/haar keuze.

De gebruikers hebben via privé-chat de ruimte voor communicatie en uitwisseling van berichten in de vorm van vraag/antwoord om hun transacties zo goed mogelijk uit te voeren.

Het proces zal eindigen wanneer de klant de levering en de juiste status van het pakket op bestemming bevestigt

4.4 - ZICH IDENTIFICEREN

Op het moment van de transactie moeten de klant en de vervoerder zich identificeren door middel van de verificatie van de identiteit die in het Leadmee platform werd gebruikt.

Het is verboden om een advertentie voor het uitvoeren van een transport door een andere persoon dan degene die geregistreerd is, te publiceren.

5 - EVALUATIE

Na het voltooien van het vervoersproces zullen de vervoerder en de klant elkaar beoordelen.

*Deze beoordeling is heel belangrijk om de kwaliteit en goede werking van de service te garanderen.

5.1 - WERKING

Alle gebruikers hebben toegang tot het waarderingssysteem van transporteurs en klanten. Dit feedback- en ratingsysteem helpt andere gebruikers om het profiel en de service van een bepaalde transporteur of klant te evalueren en op die manier te zorgen voor een betere werking van het systeem.

Het waarderingssysteem wordt uitgevoerd met hulp van een sterrenwaardering variërend van 0 tot 5 (0 voor zeer slecht en 5 voor uitstekend) alsook een opmerking.

Allen de gebruikers die een vervoeropdracht voor elkaar hebben uitgevoerd, kunnen elkaar beoordelen.

5.2 - WAARSCHUWING

Valse beoordelingen, beledigende beoordelingen of beoordelingen zonder respect (respectloze taal) zullen niet worden getolereerd. Leadmee behoudt zich het recht om deze te wijzigen of te verwijderen.

Leadmee behoudt zich het recht een account te schorsen, blokkeren of verwijderen, indien het van oordeel is dat er misbruik van wordt gemaakt en indien de algemene voorwaarden niet nageleefd worden.

5.3 - KLACHTEN

Alle gebruikers kunnen met klachten terecht bij Leadmee in geval van:

  1. Frauduleus gebruik van het systeem
  2. Identiteitsfraude
  3. Nep-aanbod
  4. Oneerlijke concurrentie
  5. Gebrek aan respect voor een andere gebruiker
  6. Contractbreuk
  7. Diefstal

6 - FINANCIËLE VOORWAARDEN

Toegang, registratie, publicatie en het gebruik van het platform is volledig gratis. Maar Leadmee behoudt zich het recht om wijzigingen in het systeem aan te brengen, mits voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers, publiciteit in te voeren of een systeem in te voeren voor de werking van het platform te verbeteren.

6.1 - ECONOMISCHE VOORWAARDEN

De prijs van het vervoer wordt bepaald door de vervoerder en de klant, onder hun verantwoordelijkheid.

Het is verboden het platform te gebruiken om te bemiddelen tussen gebruikers in ruil voor elk type vergoeding of provisie. Leadmee fungeert als een neutraal platform waar verzenders en vervoerders elkaar kunnen ontmoeten en overeenkomsten kunnen sluiten op transportdiensten zonder tussenpersonen.

6.2 - KOSTEN VOOR DE DIENSTVERLENING

Voor klanten: Registratie en plaatsing van een aanbieding is geheel GRATIS

Voor de vervoerders/transporteurs: Registratie en de toegang tot aanbiedingen, evenals deelname aan de veiling is gratis

Leadmee vraagt geen vergoeding voor de aangeboden service, maar behoudt zich wel het recht om advertenties, ruimte of premium service te verkopen in de toekomst om de werking van de dienst te garanderen.

7 - NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK VAN HET PLATFORM

U gaat akkoord om het platform enkel te gebruiken om andere gebruikers te contacteren en dit te doen zonder een commercieel of zakelijk doel van vervoerders die een vrachtvervoer wensen doen.

Als transporteur kunt u geen som groter dan de totale kost van het transport vragen. Het doel is om de kosten te delen. U bent verantwoordelijk voor het schatten van de kosten hiervan volgens de voorwaarden en de afstand.

Leadmee behoudt zich het recht om uw account op te schorten in het geval van frauduleus gebruik of in geval van gebruik voor commerciële doeleinden.

7.1 - GEBRUIK

U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle wetten, regels en verplichtingen die van toepassing zijn op de transactie die u op dit platform uitvoert.

U bent verplicht als vervoerder of klant, om de algemene voorwaarden na te leven.

8 - PERSOONLIJKE GEGEVENS

In het kader van de naleving van de geldende wetgeving, vervat in de Organieke wet 15/1999 (artikel 5) van 13 december over de bescherming van gegevens van persoonlijke aard (LOPD), informeren wij u dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt op het moment van registratie als "gebruiker”, alsook de verzamelde gegevens over uw gebruik van onze website, de gegevens waar Leadmee toegang toe heeft als gevolg van navigeren, verzoeken, publicaties, gesprekken, zoekopdrachten, aankopen of beoordelingen van andere gebruikers en de identificeerbare gegevens via de link van uw registratie op deze website met uw account op Facebook of Google (hierna de "persoonlijke gegevens"), zullen worden verzameld in een bestand waarvoor Leadmee S.L. verantwoordelijk is.

9 - NIET TOEGESTANE PUBLICATIES

Het is niet toegestaan aanbiedingen voor illegale en/of verboden producten te publiceren door de wetgeving van de staat waarin het zich bevindt.

Het is niet toegestaan aanbiedingen te posten die niet zijn gerelateerd aan een transport.